EGINTZA

Egintza da zeinen esku-hartze-sektorea haurtzaroa den irabazteko asmorik gabeko elkartea eta familia batez ere. Familiaren bitartekaritzako zerbitzuak eskaintzen ditu familiaren gatazketan, familia etorkinekin, orientazioarekin eta berriz eratutako familiekin, erkidego-bitartekaritzarekin eta arreta adingabetarako eta banandutako familietako programekin esku-hartzearekin esku-hartzean.