SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Sektore publikoak Hegoaldeko herrialdeetan duen egitekoa indartzea eta herritarren parte-hartzea sustatzea, garapen iraunkor eraginkor baten alde.

SIKAP – EUSKADIKO FILIPINAR ELKARTEA

Euskadin bizi diren Filipinetako herritarrak elkarren artean bildu eta gizarteratzen laguntzeko eta erakunde eta elkarteekin batera aritzeko helburua duen elkartea.

MUJERES DEL MUNDO BABEL

Esperientziak partekatzeko eta emakumeok aktiboki aritzen garen eremuetan guztion arteko topaguneak sortzeko lan egiten du.

MUJERES DEL MUNDO BABEL

Trabaja para compartir experiencias y para generar espacios de participación en los que tengan cabida las mujeres y en todas las temáticas en las que la mujer es sujeto activo.

MUJERES EN LA DIVERSIDAD

Trabaja por el empoderamiento de las mujeres y defensa de los derechos de todas las personas.