KOSMOPOLIS

Informazio, orientazio, aholkularitza eta prestakuntzaren bidez gizarte-bazterkeria egoeran dauden bertako pertsonen eta atzerritarren gizarteratze eta laneratzean laguntzea.