JUNTAR MANOS – GARAPENERAKO KOOPERAZIO ELKARTEA

Herritarren esku-hartze, garapenerako kooperazio eta prestakuntza programak lantzea heziketa, osasun, arte eta genero berdintasun arloan, besteak beste.