LANTALDEAK

Gazte Batzordea

Parte hartzaileak: Asociación Lagun Artean, Asociación Margotu, Bizitegi, Cear Euskadi, Consorcio Hemen, Elkarbanatuz, Fundación Adsis, Fundación Ellacuria, Fundación Peñascal, Goiztiri e Itaka Escolapios.

Koordinatzailearen Batzorde Teknikoa da finkatutako zeinek entitateen aldetik balioespen oso positiboak dituen laneko eta, hartan garatutako lan handiagatik, administrazioetako espazioa. Ez lagundutako atzerriko gazteen gaiak lan eginez espazio hau, 2015aren amaieretatik, entitate-kopuru handiak bultzatuta, hainbeste dator bazkideak bezala ez Koordinatzailearen. Batez ere, taldearen jarduera eragin politikoan zentratzen da eta sentsibilizazioa soziala. Joan den urtean taldea kanpainaren esparruan lan egiten ari izan zen taldearen arazoak ikusgai bihurtzeko eta inpaktua eremu honetan lan egiten duten entitateen aldetik cauística-etako zaindutako bilketaren ondorioz sortutako erreibindikazio zehatz batzuen bidez politika publikoetan sortzeko.

Osasun Batzordea

Parte hartzaileak: Caritas Bizkaia, Comisión Antisida Bizkaia, Goiztiri y Médicos del Mundo.

Entitateen aldetik Osasun Batzordearen berrindartzeak, bulkada ekarri dio Harresiak Apurtuzek eremu honetan garatutako lanari. Beraren lana egituratzen da hiru jokaera-bloke handitan, zeinetan jarduerak garatzeko kokatzen diren.

Egoeraren testuinguru analisi juridiko eta diagnostikoa: helburua zentratuta dago egoera-diagnostiko bateko lantzean eta Euskadiko osasun-asistentziaren gaurko egoeraren identifikazioan. Gaur, diagnostikatzen dut dago landuta eta murgilduta aurkitzen da zein izan daitekeen kasuistika-bilketa formularik onena analizatzean diagnostikorako euskarriko.

Eragin Politikoa: perspektiba horretatik nahi da egoera adieraztea eta eragitea eta diskriminazioa antzemandako arazoetan sor dezaketen politika publikoetan eragina izatea. Hartarako, desberdin mantendu dira Administrazioarekin, gobernantzako, sareetako eta plataformetako espazioekin edo alderdi politikoekin bilerak.

Eragin soziala eta sentsibilizazioa: helburua egon da informatzen, egoera ikusgai bihurtzen eta gizartea oro har eraldatzeko bokazioarekin sentikor bihurtzen zentratuta.

Igarotzeko eta Harrerako Batzordea

Parte hartzaileak: CEAR Euskadi, Cruz Roja Bizkaia, Médicos del Mundo, Cáritas Bizkaia y Fundación Ellacuria.

Udako lehen asteetan pertsona etorkineko heldueraren aurrean, euskal Gobernuko, Bilbora Bizkaia-ko Foru-Diputazioa eta Bilboko Udala elkartzen dira Médicos Munduko entitateekin, Gurutze Gorriarekin eta pertsona hauen harrerari koordinatutako eran ekiteko CEAR-arekin.

Testuinguru honen aurrean, aipatutako hiru erakundeek ezartzen dute astelehenetan biltzen den Médicos Munduko, CEAR-etako solaskide bezala jartzen diren koordinazioko, Gurutze Gorriko eta Cáritas-eko mahai bat. Guztiak Harresiak Apurtuz-en izaterakoan, entitate sozialek talde egonkorreko sorkuntza proposatzen dute koordinatutako eta adostutako proposamena sortzeko.

 

Hekuntza Batzordea

Parte hartzaileak: Adsis. Amiarte, Margotu, Fundación Peñascal, CEAR y Asocolvas.

Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko 8/2013 Lege Organikoak (LOMCE) ezarritako hezkuntza-sistema estatala dugu abiapuntu. Lege horretatik, 127/2014 Errege Dekretua eratorri zen, eta haren 5. kapituluak Oinarrizko Lanbide Prestakuntzaren alderdi zehatzak arautzen ditu. EDaren 18. artikuluaren arabera, alderdi hodiek xedatzeko, oinarritzat hartzen dira autonomia-erkidego bakoitzak bere lurraldearen barnean kudeatzen dituen ezaugarriak, tokiko berezitasunak errespetatuz eta gazteen alde eginez.

Egoera horretan ardaztuta, EAEra lagunduta heltzen ziren adingabeko atzerritar gehienei prestakuntza ematen zitzaien. Hala, gizarterako eta lanerako gaitzeaz gain, gazteak gizarteratzen ziren eta gazte horien bazterkeria arindu eta haien enplegagarritasuna hobetzen zuen gizarte bat eraikitzen zen.

Aitzitik, Eusko Jaurlaritzak 2018-2019 ikasturterako ezarritako zuzentarauek erabat aldatu dute egoera, Errege Dekretua interpretatzeko modua zorroztu delako. Orain arte, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aplikatutako salbuespenari esker, gazte horiek sistemara sar zitezkeen; baina irizpideetan izandako aldaketaren ondorioz, salbuespen hori ezeztatu da. Hori horrela, ikasle izango direnek DBH bigarren edo hirugarren mailan eskolatuta egon behar dute, Oinarrizko Lanbide Heziketan sartu ahal izateko.