Entidades Asociadas de Harresiak Apurtuz

EGINTZA

Egintza es una asociación sin ánimo de lucro cuyo sector de intervención es infancia y familia principalmente. Ofrece servicios de mediación familiar en conflictos familiares, intervención con familias inmigrantes, orientación e intervención con familias reconstituidas, mediación comunitaria y programas de atención a menores y familias separadas.

Dirección: Alameda Mazarredo, 47. 5ª planta. Puerta 2. 48009 Bilbao
Teléfono: 650 01 79 49
Email: [email protected]
Persona de contacto: Nathalia y Silvia
Web: http://www.egintza.com

BENKADI

Es la asociación de malienses de Bilbao y nace para promover el conocimiento de la cultura malí, fomentar la integración y la convivencia de este colectivo en la vida en Euskadi y promover proyectos de cooperación y co-desarrollo en Mali y en Euskadi.

Dirección: Calle Padre Lojendio, 2, Bilbao
Teléfono: 605 730 012
Email: [email protected]
Persona de contacto: Seydou Togola
Web: www.benkadiasociacion.com

BENKADI

Bilboko maliar elkartea da eta kultura maliarraren ezaguera bultzatzeko, integrazioa eta Euskadiko bizitzako talde honen bizikidetasuna sustatzeko eta lankidetza-proiektuak eta Malin eta Euskadin ko-garapena bultzatzeko jaiotzen da.

Dirección: Padre Lojendio kalea, 2, Bilbao
Teléfono: 605 730 012
Email: [email protected]
Persona de contacto: Seydou Togola
Web: www.benkadiasociacion.com

EGINTZA

Egintza da zeinen esku-hartze-sektorea haurtzaroa den irabazteko asmorik gabeko elkartea eta familia batez ere. Familiaren bitartekaritzako zerbitzuak eskaintzen ditu familiaren gatazketan, familia etorkinekin, orientazioarekin eta berriz eratutako familiekin, erkidego-bitartekaritzarekin eta arreta adingabetarako eta banandutako familietako programekin esku-hartzearekin esku-hartzean.

Dirección: Plaza Sakona, 5, 48902 Barakaldo, Bizkaia.
Teléfono: 650 01 79 49
Email: [email protected]
Persona de contacto: Natalia
Web: http://www.egintza.com

ACCEM EUSKADI

Baldintzak hobetzera eskainitako GKE bat da gure gizarteko egoera kalteberagoan aurkitzen diren pertsonetako eta, bereziki, iheslarietako, migratzaileetako eta egoerako pertsonetako taldeko edo baztertze sozialaren arriskuko bizitza.

Dirección: Domingo Beltrán de Otazu kalea, 62, 01012, Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945306905
Email: [email protected]
Persona de contacto: Miren
Web: http://www.accem.es

ACCEM EUSKADI

Accem es una ONG dedicada a mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en situación más vulnerable en nuestra sociedad y, especialmente, del colectivo de refugiados, migrantes y personas en situación o riesgo de exclusión social.

Dirección: Calle Domingo Beltrán de Otazu, 62. CP: 01012, Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945306905
Email: [email protected]
Persona de contacto: Miren
Web: http://www.accem.es

LOIOLA ETXEA

Jesusen Konpainiako Gizarte Sektorearen ekimen bat da. Gizarte-bazterkeria arriskuan dauden pertsonekin lan egiten dute, bereziki Gipuzkoako presoei arreta emanez.

Dirección: Calzada Vieja de Ategorrieta kalea, 34. CP: 20013, Donostia.
Teléfono: 943285676
Email: [email protected]
Persona de contacto: Marta Silvano
Web: http://www.loiolaetxea.net

LOIOLA ETXEA

Es una obra del Sector Social de la Compañía de Jesús que trabaja con personas en situación de riesgo, con especial atención a la población penitenciaria de Gipuzkoa.

Dirección: Calle Calzada Vieja de Ategorrieta, 34. CP: 20013, Donostia.
Teléfono: 943285676
Email: [email protected]
Persona de contacto: Marta Silvano
Web: http://www.loiolaetxea.net

MUJERES DEL MUNDO UNIDAS-MUNDUKO EMAKUME BATUAK

Hainbat herrialdetako emakumeen kultura aldaketa sustatzea hainbat jardueraren bidez.

Dirección: Ametzagaña kalea, 19, bajo 6 (Virgen del Carmen), 20012, Donostia.
Teléfono: 618019677 / 679165603
Email: [email protected]
Persona de contacto: Sonia / Arantza
Web: http://somosmujeresdelmundounidas.blogspot.com.es

MUJERES DEL MUNDO UNIDAS

Potenciar el intercambio cultural de las mujeres de distintos países, a través de diversas actividades.

Dirección: Calle Ametzagaña, 19, bajo 6 (entrada por Virgen del Carmen). CP: 20012, Donostia.
Teléfono: 618019677 / 679165603
Email: [email protected]
Persona de contacto: Sonia / Arantza
Web: http://somosmujeresdelmundounidas.blogspot.com.es