Hola, soy Marie

Hace unos años llegué a Bilbao procedente de Camerún con el objetivo de continuar con mi proyecto de vida y el de mi familia. Soy madre de dos hijas y trabajo en una asociación. Junto con Celia, voluntaria de la entidad de la que formo parte, os acompañaré a lo largo de esta exposición virtual sobre migraciones. Ya os adelanto que no es la historia de unas personas concretas, sino del hilo común con el que se tejen los sueños. Esos sueños que no distan tanto de los tuyos, ¿verdad Celia? 

Kaixo, Marie naiz

Duela urte batzuk Bilbora heldu nintzen, Kamerundik, nire eta nire familiaren bizi-proiektuarekin jarraitzeko. Bi alaba ditut eta elkarte batean lan egiten dut. Nik parte hartzen dudan elkarteko boluntarioa da Celia, eta, berarekin batera, migrazioei buruzko erakusketa birtual honetan zehar gidatuko zaituztet. Hau ez da pertsona zehatz batzuei buruzko istorio bat, baizik eta ametsak iruteko erabiltzen den hariari buruzkoa. Amets horiek antzekoak dira denongan, ez al da hala, Celia?

Verdad, Marie. Hola, soy Celia!

Desde luego que son los mismos. Te veo y me reconozco en ti a tu edad, cuando vine a trabajar a Bilbao con mi madre, mi padre y mis hermanos huyendo de un pueblo que ya no nos daba lo que necesitábamos, pero que recuerdo con mucho cariño. Aunque no siempre fue fácil, claro

Bai, Marie, hala da. Kaixo, ni Celia naiz

Denok ditugu amets antzekoak. Zuri begiratuta, nire burua ikusten dut gaztetan, nire ama, aita eta neba-arrebekin Bilbora etorri nintzenean. Herri txiki batetik etorri ginen, leku hark gure beharrizanei erantzuten ez zielako, baina, hala ere, maitasun handiz gogoratzen dut nire herria. Baina ez zen erraza izan, noski.

Es la historia de la humanidad misma la que se repite una y otra vez sin cesar. La historia de millones de personas caminando a lo largo del mundo en busca de un lugar mejor en el que vivir, lugares que serán, posiblemente, distintos mañana

Gizateriaren historia da, eta behin eta berriro errepikatzen da, etengabe. Milioika pertsona dabiltza munduan zehar, bizitzeko leku hobe baten bila. Eta leku bakoitza desberdina izango da bihar

PRIMER BLOQUE

Empezamos este recorrido a través de ocho fotografías en las que la cultura de lo diverso pasa por visibilizar a todas las personas en la cotidianeidad de su día a día. Es ahí donde se encuentra la verdadera diversidad: en el colegio, en el trabajo, en los espacios de ocio o en el mercado. Somos personas diversas haciendo las mismas cosas.

Ibilbidearen hasieran, zortzi argazki ditugu. Aniztasunaren kulturaren bidez, pertsona guztiak ikusarazi nahi dira, beren egunerokotasuna erakutsiz. Hortxe dago benetako aniztasuna: Ikastetxean, lanean, aisialdi-eremuetan, merkatuan. Anitzak gara, baina gauza berdinak egiten ditugu.

PRIMER BLOQUE 2

Y esto, que parece sencillo, no lo es tanto. Nos encontramos en un contexto de vulnerabilidad grave. La pandemia no ha hecho otra cosa que hacer más evidentes situaciones de falta de derechos de las personas que, por diversas razones, más riesgo tienen de quedar a un lado.

Sinplea dirudi, baina batzuetan ez da hala. Babesgabetasun egoera larrian gaude. Pandemiak are agerikoago bihurtu ditu egoera horiek. Pertsona batzuek bazterrean geratzeko arrisku handiagoa dute.

PRIMER BLOQUE 3

Las entidades sociales están ejerciendo una importante labor de sostén de las personas más vulnerables que la pandemia está dejando atrás. Es necesario reconocer su labor y poner encima de mesa la esencialidad que representan en un momento como este.

Gizarte erakundeak lan handia egiten ari dira pandemiaren ondorioz atzean geratzen ari diren pertsona babesgabeei eusten laguntzeko. Lan horrek errekonozimendua behar du, eta mahai gainean jarri behar da une honetan duten garrantzia, izan ere, funtsezko bihurtu dira.

PRIMER BLOQUE 4

Pero ante todo somos muchas personas diferentes y esa diversidad es, en sí misma, una fuente de riqueza.

Pertsona ezberdin asko gara eta aniztasun hori, berez, aberastasun iturria da.

PRIMER BLOQUE 4

Con nuestras dificultades y nuestros contextos, todas las personas podemos contribuir a la construcción de una sociedad vasca igualitaria, justa y libre.

Gure zailtasun eta testuinguruekin, pertsona guztiok egin dezakegu ekarpena gizarte bidezko eta librea eraikitzeko, berdintasunean oinarrituta.

previous arrow
next arrow

Las diferentes circunstancias que nos han traído hasta aquí forman parte de nuestra construcción como personas. Nuestras culturas representan un valor en sí mismo al que, de ninguna manera, debemos renunciar.

Hona ekarri gaituzten zirkunstantzia desberdinek egin gaituzte pertsona moduan. Gure kultura berez bada balio bat, eta horri ez genioke uko egin beharko.

PRIMER BLOQUE

Y es que no debiera importar de dónde venimos o hacia dónde vamos, sino quiénes somos. Por eso, resulta fundamental que las políticas públicas pongan en el centro a las personas. Que la defensa de los Derechos Humanos sea incuestionable.

Ez du axola nondik gatozen, edo nora goazen, baizik eta nor garen. Horregatik, funtsezkoa da politika publikoek pertsonak erdigunean jartzea. Giza Eskubideen aldeko defentsa ezbairik gabekoa izan behar da.

Mirémonos y hablémonos más. Huyamos de los prejuicios que, al fin y al cabo, no son más que eso…

Elkarri begiratu eta elkarrekin hitz egin behar dugu. Utz ditzagun atzean aurreiritziak. Azken finean, hori besterik ez dira… aurreiritziak

PRIMER BLOQUE

Sólo haremos frente a ellos en la medida en la que quienes formamos parte de esta sociedad tengamos presente, cada día, que la convivencia en igualdad deber ser, sí o sí, el motor que nos alimente y que nos mueva.

Baina horiei benetan aurre egiteko, berdintasunean eta elkarrekin bizi beharko dugu. Hori izan beharko da mugitzen gaituena.

PRIMER BLOQUE

El origen, el género, nuestras capacidades diversas, nuestra situación laboral, donde vivimos…son pequeñas etiquetas que nos construyen, pero no nos definen de forma definitiva. Porque todas las personas somos mucho más.

Jatorria, generoa, gure gaitasun anitzak, gure lan egoera, gure bizilekua… gure nortasunaren parte diren etiketa txikiak dira, baina ez dira gure definizio erabatekoa. Pertsonok hori baino asko gehiago gara.

previous arrow
next arrow

Os damos las gracias por haber llegado hasta el final de esta exposición virtual. Si nos miramos muy dentro es muy probable que ese hilo común del que hablábamos antes nos una mucho más de lo que imaginamos. Que eso que nos define sean nuestros sueños y nuestras necesidades como personas. 

Marie y Celia

Eskerrik asko erakusketa birtualaren amaierara heltzeagatik. Geure barnera begiratuta, baliteke lotzen gaituen hari hori uste duguna baino sendoagoa izatea. Gure ametsek eta pertsona gisa ditugun beharrizanek definitu behar gaituzte.

Marie eta Celia